Kuntoutuspäivät

Tinnituksen ryhmäkuntoutuspäivät - palvelumme ovat omakustanteisia. Palveluiden käyttämisen edellytyksenä on, että hoitovastuullinen taho on voinut varmistaa kuulemisen tason ja poissulkea tinnituksen taustalla mahdollisesti olevat elimelliset syyt.